Vyzýváme odpovědné zástupce bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, aby zabezpečili důkladnou a pravidelnou desinfekci součástí společných prostor, zejména klik dveří, madel a ovládacích panelů výtahů, bloků domovních zvonků a podobně.

Děkujeme.