Pozvánka na výroční shromáždění delegátů

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál, IČ: 00078263, se sídlem Krnov- Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ 794 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr XXII, vložce 390 (dále jen družstvo), svolává tímto:

výroční shromáždění delegátů

 

které se bude konat dne 4. června 2024 od 15:30 hodin

na adrese Střední odborná škola Bruntál, ul. Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

 

s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
  • Volba pracovních komisí
  • Zpráva představenstva o činnosti družstva
  • Zpráva kontrolní komise
  • Doplňující volba člena představenstva za obvod Krnov
  • Odvolání členů proti vyloučení
  • Zpráva mandátové komise
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

 

Těšíme se Vaši účast

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

Ing. Dalibor Válek, v. r.

předseda představenstva

 

Organizační poznámka: pro delegáty z Krnova bude přistaven autobus ve 14:45 hod. u budovy družstva na ul. Březinova 23. Po skončení shromáždění je zajištěna doprava zpět do Krnova. Žádáme delegáty, kteří se nezúčastní, aby pozvánku předali svému náhradníkovi nebo ji odevzdali na sekretariát družstva.  

 

Pozvánka zveřejněna dne 20. května 2024 na internetových stránkách www.osbdbruntal.cz

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 22. 5. 2023 bude pokladna Krnov otevřena pouze:

Pondělí od 8:00 do 11:00 a od 13:00 - 15:00 hodin

Čtvrtek od 8:00 do 11:00 a od 13:00 - 16:00 hodin.