Pozvánka na výroční shromáždění delegátů

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál, IČ 00078263, se sídlem Krnov- Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ 794 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr. XXII, vložce 390 (dále jen družstvo), svolává tímto

výroční shromáždění delegátů

 

které se bude konat dne 7. června 2022 od 15.30 hodin

na adrese Střední odborná škola Bruntál, ul. Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

 

 s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
  • Volba pracovních komisí
  • Zpráva představenstva o činnosti družstva
  • Zpráva kontrolní komise
  • Zpráva mandátové komise
  • Odprodej pozemku č. parcelní 2158/1 v k. ú. Opavské Předměstí
  • Odvolání členů proti vyloučení
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

 

 

Těšíme se Vaši účast

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

 

                                                                                                                              Ing. Dalibor Válek, v.r.

                                                                                                                              předseda představenstva

 

 

 

Organizační poznámka: pro delegáty z Krnova bude přistaven autobus ve 14.45 hod. u budovy družstva na ul. Březinova 23. Po skončení shromáždění je zajištěna doprava zpět do Krnova. Žádáme delegáty, kteří se nezúčastní, aby pozvánku předali svému náhradníkovi nebo ji odevzdali na sekretariát družstva.

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Na www.osbdbruntal.cz zveřejněno dne 11. 5. 2022