Pozvánka na výroční shromáždění delegátů

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál, IČ: 00078263, se sídlem Krnov- Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ 794 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr XXII, vložce 390 (dále jen družstvo), svolává tímto:

výroční shromáždění delegátů

 

které se bude konat dne 4. června 2019 od 15:30 hodin

na adrese Krnovské opravny a strojírny s. r. o., ul. Stará Ježnická 1, 794 01 Krnov

 

s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
  • Volba pracovních komisí
  • Zpráva představenstva o činnosti družstva
  • Zpráva kontrolní komise
  • Zpráva mandátové komise
  • Odvolání členů proti vyloučení
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

 

Těšíme se Vaši účast

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

 

Ing. Dalibor Válek, v. r.

předseda představenstva

 

Organizační poznámka: pro delegáty z Bruntálu bude přistaven autobus ve 14:45 hod. na parkovišti u hotelového domu Slezan. Po skončení shromáždění je zajištěna doprava zpět do Bruntálu. Žádáme delegáty, kteří se nezúčastní, aby pozvánku předali svému náhradníkovi nebo ji odevzdali na sekretariát družstva.