Shromáždění delegátů OSBD Bruntál se uskuteční dne 4. června 2019. Pozvánka bude včas zveřejněna.