Vážení delegáti Okresního stavebního bytového družstva Bruntál,

vzhledem k současné situaci – opatřením z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, nelze shromáždění delegátů konat za podmínek, které sál Středního odborného učiliště Bruntál nesplňuje (rozestupy minimálně 2 m mezi přítomnými účastníky).

Z tohoto důvodu představenstvo rozhodlo rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).

Písemné materiály budou delegátům doručovány od 21. 5. 2020. 

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Dalibor Válek

předseda představenstva