V případě, že vládní opatření umožní prezenční konání shromáždění delegátů, bude toto svoláno na úterý 1. června 2021 do sálu Střední odborné školy Bruntál, ul. Krnovská 998/9, Bruntál od 15.30 hodin.

V opačném případě bude využit způsob per rollam.