Shromáždění delegátů na svém zasedání dne 7. 6. 2022:

 

Shromáždění delegátů schvaluje:

 

  1. Zprávu představenstva o činnosti družstva přednesenou předsedou představenstva Ing. Válkem Daliborem.   
  2. Zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise.
  3. Ing. Golláněm Vratislavem.                   
  4. Výsledky hospodaření družstva za rok 2021.
  5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021.
  6. Odprodej pozemku č. parcelní 2158/1 v k.ú. Opavské Předměstí manželům Pavlovi a Ivaně Němcovým, bytem Chářovská 775/51, 794 01 Krnov za odhadní cenu 231 037,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem.       

 

 Shromáždění delegátů ukládá:

 Na základě žádosti SVJ s právní subjektivitou vyřídit a vést datové schránky těchto SVJ.