Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegátů Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

IČ: 00078263, se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ 794 01

reg. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod zn. Dr. XXII 390

 

Vážení delegáti Okresního stavebního bytového družstva Bruntál, oznamujeme Vám, že dne 8. června 2020 bylo shromážděním delegátů Okresního stavebního bytového družstva Bruntál způsobem podle ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK, přijato toto rozhodnutí:

 

Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

 

1.      Zprávu představenstva o činnosti družstva.

2.      Zprávu kontrolní komise.

3.      Výsledky hospodaření družstva za rok 2019.

4.       Návrh na rozdělení zisku za rok 2019.

5.       Vyhovět odvolání 4 členů proti vyloučení dle předloženého návrhu.

 

 

Výsledek hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: 57 hlasů, tj. 100 % z celkového počtu 57 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Zdrželo se = nevyjádřilo se .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2:  57 hlasů, tj. 100 % z celkového počtu 57 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Zdrželo se = nevyjádřilo se .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3: 57 hlasů, tj. 100 % z celkového počtu 57 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3: .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Zdrželo se = nevyjádřilo se .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4: 57 hlasů, tj. 100 % z celkového počtu 57 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4: .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Zdrželo se = nevyjádřilo se .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 5: 57 hlasů, tj. 100 % z celkového počtu 57 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 5: .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Zdrželo se = nevyjádřilo se .......... hlasů, tj. .........% z celkového počtu ......... hlasů

Návrh byl přijat.

 

V Krnově 8. června 2020                                             Ing. Dalibor Válek, předseda představenstva